4 lutego 2016 r. w sali festynowej Magistratu 3. dzielnicy Wiednia ponownie zagrała Camerata Polonia – Polonijna orkiestra kameralna pod dyrekcją Marka Kudlickiego. 

W różnorodnym programie znalazły się utwory polskich kompozytorów: Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina oraz Wojciechy Kilara, jak również utwory kompozytorów zagranicznych m. in. J. Brahmsa, J. Straussa i A. Dvoráca. 

Koncerty Cameraty Polonia cieszą się dużą popularnością, tak że na stałe wpisały się w kalendarz imprez polonijnych.

Tym razem koncert zorganizowany został we współpracy z Instytutem Polskim w Wiedniu.

RO.

Fot. A. Kempa