25. czerwca miałam możliwość zaprezentowania swoich tekstów w Bibliotece najstarszego polskiego Stowarzyszenia w Austrii „Strzesze”. Dama Polskiej Kultury Barbara Husslik stworzyła magiczną wręcz atmosferę, w której zaistnieć mogły teksty. Jako gospodyni imprezy serdecznie powitała zebranych Gości, wśród których było wiele zasłużonych dla Polonii Osób.

Wiersze czytane były głównie w języku polskim, ale dzięki wspaniałomyślności i spontaniczności Mag. Irmgard Nöbauerzostały także przedstawione w języku niemieckim. Przekłady tekstów na język niemiecki zostały dokonane przez Prof. Joannę Ziemską z Uniwersytetu Wiedeńskiego wraz z Verein zur Förderung Sprachmittlerischer Publikationen. Stowarzyszenie wyłoniło się z końcem lat 70. z warsztatów literackich prowadzonych w sekcji języka polskiego w Instytucie Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Po wieczorze autorskim wszyscy zostali zaproszeni do wspaniałego bufetu, gdzie przy lampce wina, kanapkach i cieście mogły trwać dalej „nocne Rodaków rozmowy”...

To jest wspaniałe, ze istnieją instytucje, choć jest ich coraz mniej, które w dalszym ciągu pełnią tak ważną i piękną rolę mecenatu, niestety ginącego w świecie plastyku i sloganów reklamowych, komercji etc.

Ja tą drogą „Strzesze” składam gorące podziękowania.

Marzanna Danek 

 

Fot. Heinz Husslik