W tym dziele trzeba nam

        wiele cierpliwości,

        niesłabnącego entuzjazmu, 

        przemyślanych wizji, 

        a także ducha odwagi.

                             ABP MAREK JĘDRASZEWSKI 

Od siedemnastu już lat Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja  Konrada Adenauera, Fundacja im. Roberta Schumana w Luksemburgu organizują Międzynarodową Konferencję pod hasłem „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy biskup profesor Tadeusz Pieronek.

W Krakowie 27-28 października 2017 roku miała miejsce XVII edycja wspomnianej Konferencji pod hasłem. Dokąd zmierza Europa?”. Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich Europy i administracji państwowej, parlamentarzyści i politycy, naukowcy i studenci, postacie świata kultury i sztuki, reprezentanci sfery gospodarczej, społecznicy i woluntariusze troszczący się o przyszłość Europy zgromadzili się w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym.

Każda kolejna Konferencja stanowi spektrum relacji między chrześcijaństwem a sferą publiczną i polityczną w Unii Europejskiej. W ramach tematu: Dokąd zmierza Europa?  podczas spotkania w 2017 roku wysłuchaliśmy, jakie opinie mają wybitni naukowcy i politycy. Dwie sesje panelowe dotyczyły przywództwa i tożsamości europejskiej, a zatem toczyła się dyskusja nad problemami: Czy Europie potrzebne jest silne przywództwo? Czy Europa obroni tożsamość opartą na chrześcijaństwie? Podczas dwóch następnych paneli przedstawiono nam wizję przyszłości i jedności Europy – wymieniono poglądy nad drogami wyjścia z kryzysu i konsekwencjami Brexitu.

Na corocznych międzynarodowych spotkaniach przedstawiciele wielu środowisk debatują o aktualnych problemach nurtujących Europę. W tych wielopokoleniowych spotkaniach z licznych środowisk z różnych zakątków Europy uczestniczą członkowie Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E., które ma siedzibę w Paryżu. Autorka i dziennikarka związana z redakcją „Żonglera” w Wiedniu Emilia Tomecka (po raz drugi) prezentowała swe prace naukowe dotyczące Polaków żyjących w Wiedniu i ich praktyki religijne, w których jaskrawo uwidoczniona jest troski o przyszłość Kościoła w Europie. Autor, dziennikarz, publicysta Józef Maciej Roślicki (stały uczestnik Konferencji od wielu lat) przedstawiał kolejne wydawnictwa m.in. najnowsze tomy Myśli zebranych, rozstrzygające problemy świata w którym żyje i tworzy, mocno akcentując szeroko pojęte pojednanie nawiązujące do głoszonego wezwania przez papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Polsce. Książki wzbudziły duże zainteresowanie.

W czasie XVII Konferencji na sesji panelowej „Czy Europa obroni tożsamość opartą na chrześcijaństwie?” Józef  M. Roślicki zabrał głos, a także zaprezentował książkę Emilii Tomeckiej Miejsca, w których świat fizyczny zetknął się ze światem duchowym wydaną w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej przez Arbeitsgemeinschaft für Literarisches Übersetzen an der Universitӓt Wien oraz Association Polonaise des Auteurs Journalistes et Traducteurs en Europe A.P.A.J.T.E. Paris w 2017 roku.

Stowarzyszenie A.P.A.J.T.E. wyraża wdzięczność Organizatorom Konferencji za

umożliwienie naszym przedstawicielom udziału w debacie nad problemami nurtującymi Europę oraz uprasza o uwzględnienie ich uczestnictwa w przyszłości.

                                                                                  Emilia Tomecka

Fotografie:

1 Uczestnicy XVII Międzynarodowej Konferencji „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Dokąd zmierza Europa?”

2 Wystąpienie Józefa M. Roślickiego

3 Andrzej Grzyb, poseł Parlamentu Europejskiego rozmawia z autorami: Emilią Tomecką i Józefem M. Roślickim

4 Biskup profesor Tadeusz Pieronek przyjmuje książę Po prawej stronie Noteci. Przyroda powiatu pilskiego z rąk Józefa M. Roślickiego w towarzystwie Emilii Tomeckiej

5 Ksiądz profesor Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjmuje książkę Emilii Tomeckiej Miejsca, w których świat fizyczny zetknął się ze światem duchowym