Po wakacyjnej przerwie aktualizujemy wiadomości!

W dniach 26 - 27 maj 2018 odbył się - już po raz 37 (słownie: TRZYDZIESTY Siódmy) - maj poezji w Wąglanach. Impreza z udziałem wielu lokalnych polityków, działaczy społecznych i sportowych stanowiła pokłosie konkursu poetyckiego, w którym nagrodzone zostały wiersze rymowane oraz białe.

Poeci zjechali prawie z całej Polski. Spoza jej granic tylko ja. Impreza - jak zresztą od lat - w stolicy poezji Wąglanach wypadła wspaniale.

Jej inicjatorem i realizatorem jest Waldemar Józwik - poeta, pisarz, działacz społeczny i sportowy. Impreza będącą podsumowaniem konkursu odbywa sie z udzialem calej jego licznej rodziny, na czele z Małżonką Krystyna - sołtyską Wąglan, radna, działaczka społeczną.

Czytaj więcej: Tylko 3 lata do...

          W tym dziele trzeba nam

        wiele cierpliwości,

        niesłabnącego entuzjazmu, 

        przemyślanych wizji, 

        a także ducha odwagi.

                             ABP MAREK JĘDRASZEWSKI 

Od siedemnastu już lat Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja  Konrada Adenauera, Fundacja im. Roberta Schumana w Luksemburgu organizują Międzynarodową Konferencję pod hasłem „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy biskup profesor Tadeusz Pieronek.

Czytaj więcej: EUROPEJSKIE DROGI I ŚCIEŻKI

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., 3 maj został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym. święto zostało zniesione w PRL-u oraz ponownie przywrócone w 1990 roku. Od tamtego czasu, w tym dniu odbywają się uroczystości państwowe i samorządowe, defilady, koncerty, czy też pikniki. Każda forma obchodzenia tego święta jest dobra, gdyż umożliwia Rodakom spędzenie chwil w poczuciu tożsamości narodowej, a światu przypomina historię Polski.

Czytaj więcej: ŚWIĘTO NARODOWE KONSTYTUCJI 3 MAJA