Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas... 
Problem przemijania czasu poruszyła amatorska grupa teatralna polskiej wspólnoty w Mödling w swojej drugiej premierze w przedstawieniu sztuki Pana Krzysztofa Kokota „Kluczyk” 13.01.2018 w Mödling. Utrata sił witalnych, niedoskonałość pamięci to nieodłączne elementy naszego bytu. Jedne rzeczy się kończą inne, nie zawsze przyjemne zaczynają się.

Czytaj więcej: „Kluczyk”