Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu zaprosił na spotkanie poświęcone problematyce realizacji i rozliczania projektów (dotychczasowe doświadczenia, zmiany zasad) oraz informacja na temat przygotowywania nowych projektów, które otrzymują wsparcie ze środków MSZ. 

Spotkanie odbyło się 2 marca 2015 w Ambasadzie RP w Wiedniu. 

Przedmiotem spotkania było również omówienie zasad składania projektów, których realizacja przewidziana jest w drugiej połowie roku. Na pytanie koleżanki red. Elżbiety Orlowski:"na jakiej zasadzie Forum Polonii uczestniczy w decyzjach odnośnie finansowania Dni Polskich?" konsul generalny pan Andrzej Kaczorowski zapewnił przybyłych, "iż od czasu Jego kadencji dyplomatycznej tzn. od dwóch lat, wszelkie decyzje odnośnie finansowania działalności polonijnej związanej z Dniami Polskimi podejmowane są tylko i wyłącznie w konsulacie RP w Wiedniu".

Zapytania dotyczące składania wniosków, kierować można na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

UWAGA! Termin składania wniosków w II turze upływa 15 kwietnia br. 

W tym roku MSZ przeznaczy ponad 84 mln zł na dofinansowanie Polonii – powiedział podsekretarz stanu Tomasz Orłowski, otwierając w listopadzie 2014 IV edycję konkursu dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. 

Kwota przeznaczona na projekty polonijne w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015” to 31,7 mln zł. Zgodnie z ubiegłorocznymi planami MSZ przeznaczy też 21,3 mln zł na dofinansowanie projektów modułowych. Wiceminister Tomasz Orłowski podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami, że celem dwuletnich projektów modułowych jest zapewnienie bardziej stabilnego finansowania projektów w obszarach o strategicznym znaczeniu dla Polonii. To projekty wyłonione w konkursie z 2014 r., w ramach których priorytetami są: nauka języka polskiego, nauka w języku polskim i o Polsce, wsparcie mediów polonijnych oraz infrastruktury. Ponadto MSZ w tym roku przekaże 9,5 mln zł do Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekty związane z organizacją w Polsce obozów i kolonii o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży polonijnej, jak również na doskonalenie nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozdzieli te środki w odrębnym konkursie dotacyjnym.

- To nie wszystkie środki przeznaczone dla Polaków za granicą. W ogłaszanym konkursie dotacyjnym wzięły udział projekty o wartości ponad 100 tys. zł. Istnieje jednak również ścieżka, by dofinansowywać bezpośrednio projekty mniejsze. W ramach „małych grantów” przyznawanych przez polskie konsulaty rozdysponujemy dodatkowo w 2015 roku kwotę 22 mln zł – powiedział wiceminister Orłowski.

Konkurs dotacyjny resortu dyplomacji cieszy się rosnącym zainteresowaniem, zarówno ze strony organizacji pozarządowych, jak i środowisk polonijnych (ad red. ???). MSZ odnotowuje stały wzrost liczby projektów dofinansowanych w ramach konkursu. W 2012 r. dotacje w wysokości 54,2 mln zł uzyskało 87 projektów, w 2013 r. 112 projektów otrzymało 62,2 mln zł, a w 2014 r. MSZ przeznaczyło 59 mln zł na 136 projektów.

Wzorem roku ubiegłego, nabór ofert prowadzony jest w pięciu obszarach tematycznych. Są to nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, media polonijne, infrastruktura, pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania, a także więzi i kontakty z Polską. – Wspieramy zarówno mniejszość polską na wschodzie, jak i ostatnią falę emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Premiujemy w konkursie organizacje mające doświadczenie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą. – zaznaczył wiceminister Orłowski. Dodał również, że nowością w konkursie jest brak limitu ofert składanych przez jedną organizację.

Oferty w konkursie MSZ należało składać w terminie do dnia 4 grudnia 2014 r (I tura). W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne określone w regulaminie podmioty, których działalność nakierowana jest na współpracę z Polonią i Polakami za granicą. 

Konkurs MSZ dla Polonii. Fot. msz.gov.pl 

Fot. A. Kempa